Průkazy ISIC/ITIC

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

Průkazy ISIC/ITIC

Studentské průkazy ISIC jsou multifunkční čipové karty používané nejen jako školní průkazy s mezinárodní platností, ale i s využitím pro elektronické systémy školy (vstupní, docházkové či stravovací systémy, zpřístupnění kopírek nebo tiskáren).

 

ISIC průkazy nabízejí studentům další výhody i mimo školu, a to na více než 1 900 místech v ČR a 42 000 místech na světě (slevy na vstupném do hradů a zámků, jízdném, ubytování, v lyžařských areálech a mnohé další).

Objednáním prostřednictvím školy získají studenti čipové

průkazy ISIC s podstatným cenovým zvýhodněním.

Analogické výhody mají i učitelé školy - držitelé mezinárodních průkazů ITIC.

Vyzkoušejte si demoverzi! Podrobnější informace o průkazech ISIC/ITIC a o plné verzi jejich evidence v systému Bakaláři (pro školy bezplatně) najdete na www.isic-skolam.cz.

Instalace

Podporu průkazů nainstalujeme v nabídce Nástroj, příkaz FoxPro příkazem

do app32/isicapp.app with "INSTALL"

případně odinstalujeme příkazem

do app32/isicapp.app with "UNINSTALL"

Při instalaci jsou do tabulky žáků a zaměstnanců doplněny  níže uvedené položky, je rozšířena nabídka Data  a do souboru BAKALARI.INI je doplněna sekce [ISIC].

Specifikace evidence ISIC karet prostřednictvím evidenčního programu Bakaláři

Evidence ISIC karet umožňuje zadávat v kartě žáka nebo v kartě zaměstnance položky potřebné pro objednávání ISIC/ITIC karet a vytvářet XLS soubor s podklady pro objednávky, případně též s fotografiemi, jsou-li součástí modulu Evidence systému Bakaláři.

Popis položek

ISIC_TYP - typ karty (požadavek)

ISIC_PLAT - období platnosti (platnost od)

ISIC_KARTA - číslo karty

ISIC_CIP - číslo čipu

ISIC_OBJDT - datum objednávky (vytvoření CSV souboru s podklady pro objednávku)

Evidence objednávek průkazů ISIC pro studenty (resp. průkazů ITIC pro učitele)

Při požadavku na vydání průkazu ISIC je třeba vyplnit typ karty (požadavek) a období platnosti (platnost od). Současně se anuluje položka s datem předchozí objednávky (zapisujeme-li požadavek na revalidační známku k dříve objednané kartě, duplikát apod.).

Pro jednotlivé žáky lze položky pro průkaz ISIC zadat na kartě žáka, záložce osobní údaje tlačítkem (analogicky pro učitele po přepnutí programu do režimu učitelé).

Zadává-li se požadavek pro více žáků, je třeba nejprve nastavit filtr na žáky, pro něž má být požadavek zadán (např. žáci jedné třídy, žáci více tříd. Údaje typ karty (požadavek) a období platnosti (platnost od) pak zadáme pomocí nabídky data, ISIC karty, hromadná objednávka (vyplnění dat). Pro hromadné vyplnění položek ISIC_* lze též využít standardní prostředky programu Bakaláři (nabídka data, změny osobních dat, změny jedné položky, nahrazení hodnotou).

Vytvoření XLS souboru s podklady pro objednávku požadovaných ISIC karet

V nabídce Data, Export do DBF, XML, CSV souboru, Export pro užití v jiných softwarových produktech generujeme (v režimu žáků či zaměstnanců) XLS soubor a soubor s fotografiemi (mají-li je žáci resp. učitelé přiděleny). Do XLS souboru jsou zahrnuti právě ti vyfiltrovaní žáci či zaměstnanci, kteří mají prázdnou položku datum objednávky ISIC_OBJDT a současně vyplněnou (neprázdnou) položku typ karty ISIC_TYP.

Export je dostupný též z nabídky Data, ISIC karty, Export do XLS (realizování objednávky).

Poznámky:

Adresář pro generovaný XLS je standardně přednastaven na evid\vystup.

Při generování XLS je automaticky vyplněna položka ISIC_OBJDT. Pokud by nebyl XLS použit, a vznikl by požadavek na nové generování, bylo by třeba položku ISIC_OBJDT (s datem nerealizované objednávky) anulovat. To lze udělat buď po jednotlivých žácích v kartě žáka, nebo hromadně v nabídce Data, ISIC karty, alternativně s využitím standardních prostředků programu Bakaláři - Data, Změny osobních dat, Změny jedné položky. Analogicky pro učitele.

Import čísla karty a čipu z programu ISIC karty

V nabídce Data, ISIC karty použijeme položku import z XLS (číslo karty a čipu). Ta slouží pro načtení čísla karty a čísla čipu (případně navíc data platnosti již objednané karty - pakliže pro objednání karet nebyl použit program Bakaláři, tedy je nevyplněna položka ISIC_TYP).

Poznámka:

Předcházející činnosti mají přímou vazbu na nastavení režimu práce - žáci, zaměstnanci a na případné nastavení filtru. Znamená to, že např. bod vytvoření XLS souboru musíme provést zvlášť pro žáky (generovat první soubor) a zvlášť pro zaměstnance (generovat druhý soubor).