Konfigurace programu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje >

Konfigurace programu

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Konfigurace programu.

 

Okno  je rozděleno na několik částí, některé jsou přístupné jen správci programu Bakaláři

Konfigurace panelů

Zobrazené moduly - vybereme, zda se mají zobrazit všechny moduly nebo jen moduly s právem vstupu pro aktuálního uživatele. Správce může definovat šablony zobrazených modulů. Uživatel si pak bude moci vybrat i z těchto šablon. Případně si můžeme definovat vlastní množinu modulů pro aktuálního uživatele a následně vybrat požadované Moduly.

Panely - vybereme panely, které se mají zobrazovat.

Parametry

Velikost ikon - zvolíme velikost ikon dle rozlišení obrazovky, případně větší či menší.  

Spouštění modulu - zvolíme, zda chceme moduly spouštět jedním klikem myši nebo dvojklikem, případně zda se se mají moduly spouštět jako správce počítače.

Automatické odhlášení při nespuštěném modulu - nastavíme po kolika minutách se má Portál automaticky odhlásit v případě, že nepracujeme v žádném modulu. Odhlášení můžeme také deaktivovat.

Nastavení aktuálního počítače - přístupné pouze pro správce programu Bakaláři

Předvybraný uživatel při přihlášení - v přihlašovacím okně do Portálu je pak tento uživatel nastaven

Po přihlášení automaticky spustit modul - vybereme modul, např. Třídní kniha, který se po přihlášení automaticky spustí bez nutnosti výběru v okně Portálu.

Automatické odhlášení při nespuštěném modulu - nastavíme po kolika minutách se má Portál automaticky odhlásit v případě, že nepracujeme v žádném modulu. Odhlášení můžeme také deaktivovat, případně umožnit, aby si každý uživatel nastavil sám dle svých potřeb.